____________________________________________________

 

Zvaní řečníci ze zahraničí na 12. KEBR

(podle abecedy)

 

František Baluška

Universitat Bonn, Institut für Zelluläre und Molekulare Botanik
Zellbiologie der Pflanzen

Přednáška: Správanie rastlinných koreňov z perspektívy rastlinnej neurobiologie.

Root behaviour from the perspective of plant neurobiology

 

Mary Beilby

University of NSW, Sydney, Austrálie

Přednáška: Akční potenciály v buňkách Chary a vyšších rostlin

Sekce: Biofyzikální signály, optické vlastnosti rostlin 

 

Eva Benková

University of Ghent, Belgie

Přednáška: Hormonální interakce ve vývoji rostlin

Sekce: Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin

 

Petra Bulánková

z týmu Karla Říhy, Gregor Mendel Institute for Molecular Plant Biology, Vienna

Přednáška: Buňkový cyklus na hranici mezi sporofytom a gametofytom.

Sekce: Vývojová biologie, morfogeneze

 

Ivan Gális

Max-Planck-Institute for Chemical Ecology, Německo

Přednáška: Transduction signálu a mechanismy rezistence rostlin proti herbivornímu hmyzu

Sekce: Interakce rostlin s organismy

 

Stanislav Kopřiva

John Innes Centre, Norwich Research Park, Colney, Norwich, UK

Přednáška: Jak je důležité míti síru

Sekce: Vodní provoz, minerální výživa

 

Jan Marc

University of Sydney, Austrálie

Přednáška: Role fosfolipaz a cytoskeletu v přenosu environmentálních stresových signálů

 

Jarmila Pittermann

Univ Calif Santa Cruz, USA; Edmonton, Kanada

Přednáška: Evoluce hydrauliky v cévnatých rostlinách: Jak primitivní jsou jehličnany a kapradiny?

Sekce: Voda, minerální výživa

 

Kamil Růžička

Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finland

Přednáška: Cévní svazky: hormonální regulace v novém střihu

Sekce: Vývojová biologie, morfogeneze

 

Stanislav Vitha

Texas A&M University, USA

Přednáška: Mechanismus dělení chloroplastu: vývojová a makromolekularní perspektiva

 

 

_______________________________________________________

 

 

Hlavní vědecká témata 12.KEBR

a vedoucí sekcí

 

1. Buněčná biologie, cytologie: Jan Petrášek

2. Vývojová biologie, morfogeneze: Boris Vyskot, Viktor Žárský

3. Omiky-genomika, transkriptomika a proteomika: David Honys, Aleš Kovařík

4. Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin: Eva Zažímalová, Radomíra Vaňková

5. Fotosyntéza, tvorba a transport asimilatů: Jiří Šantrůček, Ondřej Prášil

6. GMO, rostlinné biotechnologie: Jaroslava Ovesná, Miroslav Griga

7. Biofyzikální signály, optické vlastnosti rostlin: Jan Nauš, Vladimír Špunda

8. Fyziologie stresu: Igor Mistrík, Jiří Zámečník

9. Interakce rostlin s organismy: Josef Špak

10. Voda, minerální výživa rostlin: Milada Čiamporová, Pavel Tlustoš

11. Produkční biologie rostlin, zemědělství: Jan Lipavský, Václav Hejnák

12. Ekologická biologie rostlin: globální klimatické změny: Michal Marek

 

_______________________________________________________

 

 

8. Konference doktorandů experimentální biologie rostlin

 

Program

 

Program 8. KDEBR - přednášky (ver 6.9)

Program 8. KDEBR- postery (ver 6.9)

_______________________________________________________

 

 12. KEBR Konference experimentální biologie rostlin

 

 

Praha, 14.9.-17.9. 2010

  

 

Program

 

Program 12. KEBR- přednášky  (ver.6.9)

Program 12. KEBR- postery (ver.6.9)

         

Program

Zvaní řečníci

Hlavní vědecká témata

8. KDEBR Konference doktorandů experimentální biologie rostlin

12. KEBR Konference experimentální biologie rostlin

***