Prezentace:

- Délka prezentace přednášky je uvedena vždy v programu konference a

počítá s 3-5 minutovou diskusí navazující na přednášku. Délku prezentace

je nutné striktně dodržet - v programu není místo na prodloužení. Proto

počítejte, prosím, s tím, že pokud přednášející nedodrží přidělený čas,

bude přerušen a jeho prezentace ukončena vedoucím dané sekce. Děkujeme

za pochopení tohoto opatření z organizačních důvodů.

 

SW: Power Point 2007

 

Postery:

Velikost tabulí pro postery bude 97 cm (š) x 120cm (v)

Prostředky pro připevnění posterů budou k dispozici

 

Postery mohou mít i formát menší. Postery, které budou prezentovány

zároveň na 8.KDEBR a 12.KEBRE budou zřetelně označeny logem

konference 8.KDEBR a mohou být stejné pro obě konference, tedy u nich

jediných je očekávána anglická verze.