Ke stažení

Plakátek 12 KEBR CZ

 

Česká společnost experimentální biologie rostlin, o.s., a
Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a
Katedra botaniky a fyziologie rostlin Fakulty agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze a
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. a

 Zemědělská společnost při ČZU v Praze a

Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze - Ruzyni, v.v.i.

ve spolupráci s

Botanickým ústavem AV ČR, v.v.i.

 Katedrou fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích,
Ústavem molekulární biologie rostlin Biologického centra, v.v.i., Akademie

věd ČR v Českých Budějovicích

Katedrou experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci

 

partnerem konference je

Botanická zahrada hl. města Prahy v Trójipořádají
12. Konferenci experimentální biologie rostlin
(dříve Dny rostlinné fyziologie)

ve dnech 14. až 17. září 2010
v areálu České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole.

Konferenci udělil záštitu děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prof. RNDr. Bohuslav Gaš,CSc.

Jednání bude zahájeno plenárním zasedáním v úterý 14. 9. 2010 ve 13 hodin.

 

Této Konferenci budou předcházet

8. Dny doktorandů experimentální biologie rostlin,

které budou zahájeny v pondělí 13. září 2010 v 9 hodin

zase v Areálu České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole a

skončí v úterý 14. 9. 2010 ve 12 hodin.(jednacím  jazykem je angličtina).

 

V souladu s dlouholetou tradicí Dnů fyziologie rostlin se jedná o konferenci českých a slovenských experimentálních biologů. Jako hosté vystoupí někteří významní čeští a slovenští kolegové a kolegyně, kteří se velmi úspěšně uplatňují na zahraničních ústavech. Jednacím jazykem je čeština a slovenština.

Kromě plenárních jednání bude část Konference probíhat vždy paralelně ve třech sekcích, což celkem představuje 9 sekcí.

Na těchto webových stránkách budou již v nejbližších dnech uvedeny bližší informace o této Konferenci.

Prosím o propagaci této Konference, abychom ji mohli posléze opět považovat za reprezentativní, dělné a zajímavé setkání.

Dovolím si předpokládat, že i Vám nabídne tato Konference dostatek důvodů k tomu, abyste si již po této velmi strohé a předběžné informaci rezervovali příslušné dny pro svou účast.

 

Lubomír Nátr, předseda Organizačního výboru KEBR a předseda výboru ČSEBR,

Jana Albrechtová, předsedkyně Vědeckého výboru KEBR a vedoucí Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK v Praze.