Organizátoři: Organizující instituce

                      Organizační výbor konference

                      Vědecká rada konference

                      Vedoucí sekcí

 

Organizující instituce 

ve spolupráci s

Organizační výbor konference 

Předseda:  Lubomír Nátr předseda ČSEBR, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Členové 

Jméno

Organizace

Jana Albrechtová

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Alena Březinová

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Lenka Dvořáková

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Lukáš Fischer

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Václav Hejnák

Katedra botaniky a fyziologie rostlin Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze

Helena Hniličková

Katedra botaniky a fyziologie rostlin Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze

Jana Križková

Katedra botaniky a fyziologie rostlin Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze

Helena Lipavská

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Jan Lipavský

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Jan Martinec

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Václav Motyka

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Jan Ponert

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Ilja Prášil

Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i.

Kateřina Schwarzerová

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Ivana Šafářová

Zemědělská společnost při ČZU v Praze

Lenka Ševčíková

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Milan Urban

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Radka Vaňková

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Martin Vohník

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Petra Vojvodová

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Stanislav Vosolsobě

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Jiří Zámečník

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Vědecká rada konference  

Vědecký výbor 

Předseda: Jana Albrechtová, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Miloš Barták

Masarykova Univerzita v Brně

Marián Brestič

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ladislav Havel

Mendelova Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Václav Hejnák

Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra botaniky a fyziologie rostlin

Alexander Lux

Katedra fyziológie rastlín, Prírodovedecká fakulta

Univerzity Komenského v Bratislave

Michal Marek

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.

Igor Mistrík

Slovenská botanická společnost, Bratislava

Lubomír Nátr

Univerzita Karlova v Praze, Katedra experimentální biologie rostlin

Jan Nauš

Palackého univerzita v Olomouci, Katedra fyziky

Miroslav Strnad

Ústav experimentální botaniky AV ČR a Palackého univerzita v Olomouci

Jiří Šantrůček

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Katedra biologie

Josef Špak

Ústav molekulární biologie rostlin, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Vladimír Špunda

Ostravská univerzita, Katedra fyziky

Boris Vyskot

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Eva Zažímalová

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Vedoucí sekcí  

1. Buněčná biologie, cytologie: Jan Petrášek

2. Vývojová biologie, morfogeneze: Boris Vyskot, Viktor Žárský

3. Omiky - genomika, transkriptomika a proteomika: David Honys, Aleš Kovařík

4. Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin: Eva Zažímalová,

                                                                   Radomíra Vaňková

5. Fotosyntéza, tvorba a transport asimilátů: Jiří Šantrůček, Ondřej Prášil

6. GMO, rostlinné biotechnologie: Jaroslava Ovesná, Miroslav Griga

7. Biofyzikální signály, optické vlastnosti rostlin:Jan Nauš, Vladimír Špunda

8. Fyziologie stresu: Igor Mistrík, Jiří Zámečník

9. Interakce rostlin s organismy: Josef Špak

10. Voda, minerální výživa rostlin: Milada Čiamporová, Pavel Tlustoš

11. Produkční biologie rostlin, zemědělství: Jan Lipavský, Václav Hejnák

12. Ekologická biologie rostlin: globální klimatické změny: Michal Marek