Kulturní program

 

13.9.2010 ve 20:00 Výlet parníkem po Vltavě (s občerstvením a hudbou) pouze pro účastníky konference doktorandů 8. KDEBR

 

***

14.9. 2010  ve 20:30 Koncert v Betlémské kapli  virtuální prohlídka Betlémské kaple: http://www.virtualtravel.cz/praha-stare-mesto/betlemska-kaple.html

historie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9msk%C3%A1_kaple

 

Koncert Sboru Univerzity Karlovy pod vedením šéfdirigenta Haiga Utidjiana a dirigentky Kateřiny Maňasové. http://sites.google.com/a/ruk.cuni.cz/osuk/
 

 

***

15.9.2010 v 19:00 Slavnostní odhalení desky Prof. Bohumila Němce na budově Přírodovědecké fakulty ve Viničné 5, Praha 2, současného sídla České společnosti experimentální biologie rostlin. Desku nechává zhotovit ČSEBR u akademického sochaře profesora Jindřicha Zeithammla http://www.avu.cz/~zeithamml/

 

Profesor Bohumil Němec byl biologem rostlin světového významu, rektorem Univerzity Karlovy v Praze, který stál u zrodu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. http://www.csebr.cz/archiv/osoby/nemec.html

 

 

 

 

Po odhalení desky bude raut v Botanické zahradě s malým koncertem

komorní hudby. Hrát bude soubor Temperament 430 a posluchači uslyší

komorní hudbu klasicismu v interpretaci na dobové nástroje - skladby od

W.A.Mozarta, Josepha Haydna, Josefa Myslivečka, Vojtěcha Jírovce, Franze

Danziho a Antonína Rejchy.

 

 

 

Soubor Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií.

Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládající ladění konce18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz. 

Jindra Černá se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasi­cis­mu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematic­ko-fyzi­kální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hudební vzdě­lání získala především studiem a formou kursů u vynikajících světo­vých inter­pretů a peda­go­gů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, P. Allain-Dupré, R. Kanji, Shalev Ad-El, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hud­by při Masarykově universitě v Brně (A. Kröper). Koncertuje v Čechách i v zahraničí a spolu­pracuje s Českým rozhlasem i s Českou televizí. V roce 1993 postou­pila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Lon­dýně. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně s komorním soubo­rem Temperament 430. V letech 1997 – 2002 byla člen­kou francouzs­kého Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.  

Vít Nermut se narodil v Praze. Je absolventem FF UK v oboru muzikologie.  Hře na housle se začal věnovat na Základní umělecké škole v Praze-Bubenči a dále pokračoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Svá studia završil na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen v Německu ve třídě Prof. Antona Stecka se zaměřením na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Jako houslista se věnuje jednak hudbě starších stylových období (převážně hudbě 17. a 18.stol.), současně se zabývá rovněž soudobou hudbou s přesahem k improvizaci (autorsky se podílel např. na hudbě k filmu Minulost, 1998, režie: Ivo Trajkov). V současnosti spolupracuje mj. se soubory Temperament 430, Ensemble Inégal, Musica Figuralis, Vivaldi Orchestra, Armonico Tributo Austria, Cambiata Wien, Neue Hofkapelle München, Motus Harmonicus, Kvinterna, Ensemble Fluentem,  Les Traversées Baroques, Orchestra Barocca della Mitteleuropa, Ensemble Baroque a Capella Regia. 

Ondřej Michal absolvoval pražskou konzervatoř u profesora J. Kulhana, dále studoval violoncello u profesora V. Jírovce na Pedagogické fakultě UK. Ve hře na barokní violoncello se zdokonalil na různých interpretačních kursech (I. Hubatschek, D.Yedon, R. Zipperling, J. Manson, soubor Florilegium). Je spoluzakladatelem souboru Hipocondria ensemble, s kterým se zúčastnil koncertů u nás i v zahraničí. S tímto souborem pravidelně nahrává ve spolupráci s nakladatelstvím Arta records. (Nahrávky chrámových sonát F.I.Tůmy, kompletní dílo B.M.Černohorského, Bendovy cembalové koncerty, CD Hudba v Pražské Katedrále). Spolupracuje mimo jiné se soubory Temperament 430, Capella Regia Praha, Societas Incognitorum, Quartetto Quadrifoglio, Collegium Quodlibet Jiřího Stivína. Působí též pedagogicky.

***

16.9.2010 ve 20:00 Farewell Party v prostorách areálu ČZU s rautem a hudbou k tanci

***

17.9. 2010  ve 14:00 Exkurze do Tróje
1) Botanická zahrada v Tróji včetně skleníků Fata Morgana
http://www.botanicka.cz/

 

 

   

 Účastníci konference budou do Botanické zahrady dopraveni autobusy

 V zahradě je připravena prohlídka s průvodcem po menších skupinkách

 

 Program:

o      prohlídka skleníku Fata Morgana

o      procházka venkovními expozicemi Botanické zahrady (areál Jih)

o      zakončení na vinici (možnost posezení nad víny z vinotéky Botanické zahrady – vína nejsou v ceně exkurze)

 

Přímo odkaz na skleník: http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/pro-navstevniky/navstevnicke-okruhy/sklenik-fata-morgana.html?page_id=180

*

2) Zoologická zahrada v Tróji http://www.zoopraha.cz/cs/
Zoologická zahrada v Praze se posouvá na přední příčky na světě mezi nejlepší ZOO. V současnosti je na 7. místě na světě
http://www.zoopraha.cz/cs/o-zoo/hity-sezony/zebricek-nejlepsich-zoo-na-svete
Odkaz na webkamery umístěné v ZOO: http://www.zoopraha.cz/cs/webkamery

 

Kulturní program: 13.9.2010 Výlet parníkem

                                  14.9.2010 Koncert Betlémská kaple

                                  15.9.2010 Odhalení desky Prof. Bohumila_Němce

                                  16.9.2010 Farewell Party

                                  17.9.2010 Exkurze do Tróje

                      ***