Ke stažení

Plakátek 8KDEBR CZ

Plakátek 8KDEBR EN

 

Program 8. KDEBR - přednášky (ver.6.9)

Program 8. KDEBR - postery (ver.6.9)

Během konference 8. KDEBR bude soutěž o nejlepší studentskou prezentaci.

Vítězní tři přednášející budou mít možnost prezentovat svou přednášku v

plenárním zasedání následné konference 12.KEBR během středy 15.9.

 

Doktorandi prezentující svůj poster na konferenci doktorandů mohou ho ve stejné podobě (tj. v anglické verzi) prezentovat i na KEBR, takovéto postery budou označeny logem konference doktorandů.

 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin a Česká společnost experimentální biologie rostlin a Katedra botaniky a fyziologie rostlin, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, České zemědělské univerzity v Praze a Zemědělská společnost při ČZU v Praze - pobočka Agro a Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze - Ruzyni, v.v.i. a Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.


zvou na

8. Konferenci doktorandů experimentální biologie rostlin

 Praha, 13.-14.9.2010
Fresh Insights in Plant Affairs

 

Konferenci udělil záštitu

rektor České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

a

děkan Přírodovědecké fakulty

Univerzity Karlovy v Praze Prof. RNDr. Bohuslav Gaš,CSc.


Conference not only for young scientists – for anyone who is eager to get fresh insight, remains young in their mind and wants to find new prospective collaborators for their own research

· Přijeďte si poslechnout nastupující generaci experimentálních biologů rostlin a navázat s nimi kontakt.
· Přijďte si najít možné spolupracovníky do týmu či pro projekt
· Chcete se připravit na obhajobu své disertační práce nebo prezentaci na mezinárodní konferenci v angličtině? Přijeďte si to vyzkoušet v přátelském prostředí!

Konference je pořádána pro doktorandy a jejím účelem je vyzkoušet si prezentaci a načerpat inspiraci pro prezentaci v angličtině na konferenci, poměřit své síly s kolegy-vrstevníky.

Tato konference navazuje na 12. Konferenci experimentální biologie rostlin, probíhá ve stejném areálu a je možné se zúčastnit obou.

Kdy a kde: 13.–14.9. 2010 (do 12h), v areálu České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole.

Jednací jazyk: angličtina