Postupně jsou aktualizovány plánky, instrukce. Abstrakta ke stažení.

_________________________

AKTUALITY:

~

Oběma konferencím udělil záštitu 

rektor České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

a

děkan Přírodovědecké fakulty

Univerzity Karlovy v Praze Prof. RNDr. Bohuslav Gaš,CSc.

~

Česká společnost experimentální biologie rostlin www.csebr.cz

 spolu s dalšími organizátory zve na

 12. Konferenci experimentální biologie rostlin
(dříve Dny rostlinné fyziologie) ve dnech 14. až 17. září 2010
v areálu České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole.

Této Konferenci budou předcházet

8. Konference doktorandů experimentální biologie rostlin ,

 Fresh Insights in Plant Affairs

  které budou zahájeny v pondělí 13. září 2010 v 8:30 hodin

v Areálu České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole a

skončí v úterý 14. 9. 2010 ve 12 hodin

__________________________

  

      Generální sponzoři                  Sponzoři