ABSOLVENTI doktorského studia


Ing. Jiří Dudjak (Česká zemědělská univerzita, Praha): Influence of abiotic stress induced by Cd 2+ ions on the content and composition of polyphenols in spring barley plants ( Hordeum vulgare L.)

Ing. Gabriela Kurešová (Česká zemědělská univerzita, Praha): The role of cytokinins in cereals yield regulation

RNDr. Andrea Kuthanová (Katedra fyziologie rostlin, PřF UK, Praha): Induction and detection of programmed cell death (PCD) in tobacco cell lines

Ing. Eva Vaculková (Ústav genetiky a biotechnológií SAV Nitra): Odstránenie selekčného markerového génu v potomstve geneticky modifikovaných rastlín tabaku


RNDr. Jana Krulová (Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, Ústav experimentální biologie, PF MU v Brně): Primary processes of photosynthesis as a sensitive indicator of environmental polution

Blanka Sýkorová (Katedra fyziologie rostlin, PřF UK Praha): The effect of autoregulated ipt gene expression, exogenous cytokinins and nitrate on cytokinin metabolism and leaf senescence environmental polution

RNDr. Štěpán Zezulka (Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, Ústav experimentální biologie, PF MU v Brně): Radiation-induced changes in the toxicity of polycyclic aromatic hydrocarbons to primary processes of photosynthesis in lichens and higher plantsJan Malý (Západočeská universita, Plzeň): Electrochemical biosensor for herbicide detection based on the Photosystem II complex

Mgr. Peter Váczi (Katedra fyziologie a anatomie rostlin, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno): Fyziologické vlastnosti lišajníkových fotobiontov rodu Trebouxia

Mgr. Hana Vráblíková (Katedra fyziologie a anatomie rostlin, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno): Limitation of Photochemical and Non-photochemical Processes of Photosynthesis in Lichens under Extreme Light