ABSOLVENTI magisterského studia


Kateřina Macháčová (Katedra fyziologie rostlin, PřF UK Praha): Organization of the Microtubule Cytoskeleton during the Formation of a Casparian Band in Root Endodermal Cells of Allium cepa

Marek Neuberg (Katedra fyziologie rostlin, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice): Redukce negativních účinků stresového etylénu u rostlin pomocí bakterií kořenové rhizosféry