MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ
 
Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

 Adresa:

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2, 61137 Brno


 Kontakty:

Fax: +420 541 211 214
Tel: +420 532 146 204 (vedoucí oddělení), +420 532 146 231 (sekretariát oddělení)
web: http://www.sci.muni.cz/kfar


 Přehled diplomových a disertačních prací za období 2000-2007