FOTOGALERIE - Lubomír Adamec, Botanický ústav AV ČR

Přeslen listů se zavřenými sklapávajícími pastmi aldrovandky měchýřkaté (Aldrovanda vesiculosa L.) s chycenou kořistí. Dozrávající turiony (zimní pupeny) vodní masožravé rostliny aldrovandky měchýřkaté (Aldrovanda vesiculosa L.). Zralé turiony byly použity k měření respirace a ke studiu anatomie. Venkovní kultura aldrovandky měchýřkaté (Aldrovanda vesiculosa L.) s kvetoucími rostlinami napodobuje přirozené prostředí této rostliny – řídký porost rákosin a ostřic - v dystrofních (huminních) vodách.
Měření akčních potenciálů indukovaných mechanicky nebo chemicky na hlavičkách tentakulí rosnatky Drosera binata dotykem jemného solného můstku. Bezkořenná mokřadní masožravá rostlina genlisea Genlisea violacea (bublinatkovité – Lentibulariaceae) s dlouhými bílými pastmi listového původu byla používána ke studiu respirace pastí a k měření koncentrace O2 v pastech. Schéma měření fotosyntézy a respirace v uříznutých listech rosnatky Drosera prolifera v komůrce zařízení LI-COR 6400.
Domácí druh vodní bublinatky prostřední (Utricularia intermedia) s dvojtvarými prýty byl použit ke studiu fotosyntézy a respirace listů a pastí a k růstovému pokusu. Africká vodní bublinatka Utricularia reflexa má v kultuře pasti dlouhé až 7 mm (v přírodě až 12 mm!), které jsou s výhodou využívány k ekofyziologickým studiím. Zimní pohled na sbírku vodních a mokřadních rostlin v Úseku ekologie rostlin BÚ AV ČR v Třeboni.