VÝBOR ČSEBR 2017
 
Členové výboru
Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Dr.
pracoviště: Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, Praha
tel.: +420 22195 1694
email: albrecht@natur.cuni.cz osobní webové stánky
Prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Laboratoř růstových regulátorů
tel.: +420 - 58 563 4905
email: martin.fellner@upol.cz osobní webové stánky
Ing. Marie Hronková, Ph.D.
pracoviště: Biologické centrum AV ČR v.v.i., Ústav molekulární biologie rostlin, České Budějovice
tel.: +420 387 775 532
email: hronkova@umbr.cas.cz
Mgr. Jan Humplík, Ph.D.
pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Odd. chemické biologie a genetiky
tel.: +420 585 634 945
email: jan.humplik@upol.cz
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
pracoviště: Mendelova Univerzita v Brně, Ústav biologie rostlin
tel.: +420 545 133 296
email: klems@mendelu.cz
doc. Ing. Jan Krekule, DrSc.
pracoviště: ÚEB AV ČR, v.v.i.
+420 224 310 209
email: krekule@ueb.cas.cz
RNDr. Jiří Kubásek, Ph.D.
pracoviště: Přírodovědecká fakulta JU, Katedra experimentální biologie rostlin
tel.: +420 387 772 352
email: jirkak79@gmail.com
Ing. Václav Motyka, CSc.
pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, Laboratoř hormonálních regulací u rostlin, Praha
tel.: +420 225106437
email: vmotyka@ueb.cas.cz
Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D.
pracoviště: Katedra buněčné biologie a genetiky, Univerzita Palackého v Olomouci
tel.: +420 585634909
email: ludmila.ohnoutkova@upol.cz
Ing. Jana Šedivá, Ph.D.
pracoviště: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha
tel.: +420 296 528 315
email: sediva@vukoz.cz
Mgr. Peter Váczi, Ph.D.
pracoviště: Ústav experimentální biologie PřF MU, Brno, Oddělení fyziologie a anatomie rostlin
tel.: +420 549 49 7862
email: vaczi@sci.muni.cz
Revizoři
RNDr. Lubomír Adamec, CSc.
pracoviště: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Úsek ekologie rostlin
tel.: +420 384 721 156
email: adamec@butbn.cas.cz
RNDr. Lukáš Fischer, PhD.
pracoviště: PřF UK v Praze, Katedra experimentální biologie rostlin
tel.: +420 22 195 1688
email: lukas.fischer@natur.cuni.cz
RNDr. Radomíra Vanková, CSc.
pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Praha, Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
tel.: +420 225 106 427
email: vankova@ueb.cas.cz