FESPB - Federation of European Societies of Plant Biology

ČSEBR je členem Evropské federace společností rostlinné biologie (FESPB), která sdružuje téměř všechna obdobná sdružení v Evropě. FESPB vyvíjí četné aktivity včetně vydávání svého Bulletinu a zpráv a zejména pak pravidelnou organizací Kongresů: Ten XVI. se koná v srpnu 2008 v Tampere (Finsko). Členství ve FESPP mimo jiné zajišťuje studentům a ostatním účastníkům Kongresu výrazné slevy. Podrobnosti na http://www.fespb.org/.

  Informace z FESPB (Federation of European Societies of Plant Biology)

Z řádného členství v ČSEBR automaticky vyplývá i členství ve FESPB. Málokdo z nás si asi ale udělá čas na přečtení internetového zápisu ze schůze výboru FESPB, která byla v Tampere na podzim v době konání kongresu FESPB. Pokusím se proto stručně v bodech shrnout o čem výbor jednal a co nového z toho vyplynulo.

  • Místo konání kongresu FESPB v roce 2012: po konzultacích s německou botanickou společností a Prof. Heinzem Rennenbergem (do této doby pokladníkem FESPB) se odsouhlasilo jako místo konání kongresu FESPB2012 město Freiburg. Výhledově se uvažuje o Dublinu jako místu, které by mělo hostit kongres v roce 2014.


  • Není jistě nic nového, že kongres FESPB příští rok bude ve Španělsku (Valencie) od 4. do 9. července 2010 (viz stránky www.fespb2010.org) a jeho organizátorem je španělská společnost fyziologie rostlin (www.sefv.net). Presidentem FESPB v tomto období je proto Prof. J.P. Beltran, předseda španělské fyziologické společnosti. Satelitně se ve Valencii bude odehrávat mítink Španělské společnosti molekulární biologie rostlin. Pro plánování rozpočtu vašich grantů: kongresové vložné by prý nemělo překročit 475 Euro.


  • Protože Prof. Rennenberg bude příštím prezidentem FESPB, novým pokladníkem FESPB je již v tuto chvíli německý člen výboru FESPB Dr. Karl-Josef Dietz. Podobně, odehrála se změna na postu předsedy Publikační rady. Dr. Alysen Tobin resignovala a na jejím místě je teď Prof. Maria Rodriguez z university v Salamance. Produktem této rady je mimo jiné FESPB Newsletter. Zmínila se potřeba informací o dění v národních společnostech s prosbou o zasílání příspěvků. S případnými příspěvky se tedy obracejte na novou adresu Prof. Marii Rodriguez, která je uvedena na stránkách FESPB.


  • V době po kongresu v Tampere bylo formulováno a podepsáno Memorandum porozumění (Memorandum of Understanding – On the need of one strong voice for plant science in Europe) mezi FESPB a EPSO (European Plant Science Organisation). Více o vymezení funkcí a poslání obou evropských společností rostlinné biologie a o zmíněném memorandu lze nalézt na stránkách FESPB (www.fespb.org)


  • Pro zvýšení transparentnosti se na stránkách FESPB budou nově uveřejňovat jména a materiály (CV) kandidátů na ceny FESPB (FESPB Awards) a cestovní granty. Předseda Komise pro granty a ocenění FESPB Prof. Christine Foyer v této souvislosti oznámila a výbor FESPB také schválil změnu v nominaci na ocenění. Od nynějška se přijímají návrhy na kandidáty NEZÁVISLE na národních společnostech za předpokladu, že nominace je doprovázena doporučujícím dopisem člena FESPB. Tato informace bude rovněž zveřejněna na stránkách FESPB.


  • Pokud by vás zajímal rozpočet a vyúčtování konference v Helsinkách nebo zpráva pokladníka FESPB o hospodaření, oboje najdete na internetových stránkách FESPB.


  • Generální sekretářce FESPB, Prof. K.A. Roubelakis-Angelakis, bylo prodlouženo její funkční období o další čtyři roky. Podobně i předsedkyni komise pro udílení grantů a ocenění, Prof. C. Foyer.


  • FESPB má další přidružený časopis – Journal of Plant Biology. O výhodách publikování v přidružených časopisech FESPB viz rovněž stránky FESPB.


        26.2.2009 Jiří Šantrůček