ČESTNÍ ČLENOVÉ
 

  RNDr. Ivana Macháčková, CSc.

  Ing. Jan Krekule, DrSc. - ČSEBR a já

  Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., Dr.h.c.

  RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.

  Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.