PLÁNOVANÉ AKCE
 
Research in plant genetics (From Mendel's peas to the present)
7th september – 10th september 2015, Mendel Museum of Masaryk University in Brno, Czech Republic
The 3rd International Conference PLANT GENETICS, GENOMICS, AND BIOTECHNOLOGY
June 17 - 21, 2015, Institute of Cytology & Genetics SB RAS (Novosibirsk, Russia)
3rd Plant Genomics Congress
11-12 May 2015, London, UK
Konference Vliv abiotickych a biotickych stresoru na vlastnosti rostlin
Konference se bude konat 16. - 17. 9. 2015 v arealu ČZU v Praze.
XV. Setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků a IX. Letní elektrochemická škola 2015
Konference se uskuteční v Brně v prostorách Masarykovy univerzity (Univerzitní kampus Bohunice, UKB - Kamenice 5) Pav. A11/205 ve dnech 26. - 27. května 2015.
INTERNATIONAL PLANT AND ALGAL PHENOMICS MEETING (IPAP)
Praha, 27. 6. - 30. 6. 2015
Joint EPSO-FESPB Conference
Praha, 26. 6. - 30. 6. 2016