AKTUALITY
Výzva k psaní článků do Živy
24.9.2009
Populární biologický časopis Živa často uveřejňuje kratší články (2-4 str. PC) studentů, které vycházejí z jejich bakalářských, magisterských nebo doktorských prací. Vyzýváme proto studenty, aby zvážili možnost převést svou BSc., MSc. či PhD práci do publikačně zajímavé stručné verze pro Živu. Informace je možno získat v redakci Živy ziva@ssc.cas.cz. Výzva k napsání článků do Živy v maximálním rozsahu 7 stran PC platí však pro každého.