KONFERENCE / AKCE V ROCE 2009
 
Seminář pořádaný k 75. narozeninám prof. Lubomíra Nátra
13.7.2009
Zabezpečení produktů fotosyntézy ve formě potravin a energie v 21. století - FOTOSYNTÉZA PŘED ROKEM 2009 A PO NĚM - FOTOGALERIE
2nd International Network of Plant Abiotic Stress meeting
13.7.2009
Plant Abiotic Stress - from signaling to development, 14.-17. května 2009, Tartu, Estonia
XV. VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV s mezinárodní účastí
13.7.2009
Konference v sekci fyziologie rosltin a botanika se konala 28.4.2009 na Katedre fyziológie rastlín, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov.
Studentská vědecká konference s mezinárodní účastí
13.7.2009
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2009 se konala 22.4.2009 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.
7. mezinárodní konference doktorandů oborů experimentální biologie rostlin, MZLU Brno, 30.6. – 1.7.2009
13.7.2009
Konference se konala při příležitosti 90. výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.