KONFERENCE / AKCE V ROCE 2008
 
Fresh Insights in Plant Affairs, Nové Hrady, 2008
8.–11. dubna 2008
Mezinárodní konference doktorandů experimentální biologie rostlin
Seminář věnovaný Dr. Macháčkové, KFR PřF UK Praha, 2008
13. května 2008
Věda a víra, další přednášky hostů na semináři pořádaném jako rozloučení Dr. Macháčkové s biologií rostlin na KFR PřF UK