AKTUALITY
Nová skripta prof. Vyskota
18.11.2010

EpiGenetika

Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.

EpiGenetika je učebním textem rychle se rozvíjejícího vědního oboru, který se zabývá především regulací funkce genů. Ve třinácti kapitolách jsou přehledně uvedeny všechny aspekty epigenetiky – od historie, epigenetických mechanizmů a používaných metodik až po hlavní eukaryotické modely včetně prvoků, hub, rostlin, bezobratlých a savců. Zvláštní pozornost je věnována medicínským aspektům epigenetiky. Učební text je doplněn souhrnem epigenetických zákonitostí a především rozsáhlým výkladovým slovníčkem nejdůležitějších pojmů. Jde o vůbec první učební text epigenetiky v českém jazyce. Text je určen především pro studenty magisterského a doktorského studia, ale může být cenný i pro pracovníky v biologickém, lékařském či zemědělském výzkumu.

Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci v roce 2010 (152 stran)
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
e-mail: vup@upol.cz
(internetový prodej: http://e-shop.upol.cz)


ISBN 978-80-244-2534-4
Cena 147 Kč (bez DPH), 162 Kč (s DPH)

Obsah