AKTUALITY
Hlavní akce jara: Celostátní seminář
3.2.2011
Celostátní seminář 17.5. 2011, 13:00 – 18:00 ve spolupráci s KEBR PřF UK "Od explantátů po geneticky modifikované rostliny aneb půlstoletí rostlinných biotechnologií."

Celostátní seminář je pořádaný ve spolupráci s KEBR PřF UK http://kfrserver.natur.cuni.cz/ studium/anatomie/LS2011/biotech/biotech.html u příležitosti 70. narozenin profesora Zdeňka Opatrného, který byl u počátků českých rostlinných biotechnologií a působil během své vědecké kariéry jak na akademické půdě v ÚEB AVČR, tak v rezortním ústavu VÚRV a posléze na Katedře experimentální biologie rostlin PřF UK, jíž byl dlouholetým vedoucím (tehdy Katedra fyziologie rostlin PřF UK).

Anotace semináře jeho slovy: „Není snadné přesně datovat počátky oboru rostlinných biotechnologií. Budeme-li však považovat za jejich klíčovou etapu rozvoj znalosti a tím i praktického využití růstových látek typu auxinů a cytokininů, pak se dostaneme k letopočtům svědčícím o půlstoletí jeho existence. Je potěšující, že právě „československá věda“ výrazně přispěla k vývoji tohoto oboru jak po metodické, tak poznatkové stránce. Zasloužila se o vývoj nových experimentálních in vitro modelů pro základní výzkum biologie rostlin či rostlinných buněk. Věnovala náležitou pozornost technikám využitelným ve šlechtění rostlin. A v současnosti úspěšně využívá tyto techniky ve studiích rostlinného genomu, struktury a funkce rostlinných buněk, signalizačních mechanizmů u rostlin - právě tak jako v přípravě i charakteristikách chování GM rostlin či unikátních buněčných linií. Seminář si klade za cíl informovat posluchače o tomto kontextu tradice i nejmodernějšího výzkumu biologie rostlin. A co možná živě tak i dokumentovat proces „jak se dělá věda“.

Předběžný program, který sestavil profesor Opatrný:

13:00-13:15 Doc. Albrechtová - zahájení
13:15-13:45 Prof. Vyskot - Od in vitro metylací po sexuální determinace
13:50-14:20 Doc. Zažímalová - Výzkum fytohormonů a in vitro modely
14:25-14:55 Dr. Nick - Buněčné linie a výzkum cytoskeletu
15:00-15:20 přestávka
15:20-15:50 Dr. Honys - Od androgeneze po apomixi v teorii i praxi
15:55-16:25 Dr. Smýkal - Od somaklonální variability po GM plodiny
16:30-17:00 Prof. Opatrný - Existují vůbec slepé cesty rostlinných biotechnologií?

Jste srdečně zváni a šiřte, prosím na svých pracovištích.

Jana Albrechtová