AKTUALITY
Vyšla nová kniha prof. Lubomíra Nátra
12.10.2011
„Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů“ je název knihy, kterou v říjnu 2011 vydalo Nakladatelství Karolinum. Jejím autorem je prof. Lubomír Nátr z Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK v Praze. V knize jsou přístupnou formou vysvětleny funkce ekosystémů, jejichž finanční hodnocení může být jedním z účinných způsobů, jak přesvědčit veřejnost a postupně i politiky, že lidstvo bylo, je a trvale bude na přírodě závislé.