AKTUALITY
Zemřel profesor Ján Hudák
12.8.2010

V minulých dnech odešel jeden z předních představitelů vědecké, pedagogické i organizační aktivity Vaší Katedry, profesor Ján Hudák.

Vzhledem k mimořádně úzkým a přátelským vztahům Vaší a naší katedry bychom Vám i my chtěli tlumočit naši upřímnou lítost nad ztrátou nenahraditelné osobnosti. Nenahraditelné, jakkoliv si uvědomujeme, že každý z nás je nahraditelný.

Spolupráce našich kateder trvá již řadu desetiletí. Oprávněně však můžeme konstatovat, že právě profesor Ján Hudák jí doslova vdechl navou hloubku, nové formy. Sám často navštěvoval naše semináře, přednášel, domlouval společné pokusy. Stejně tak přečasto zval naše studenty a členy katedry k přednáškám a seminářům do Bratislavy.

Je samozřejmé, že toto všechno nedělal sám a že tyto aktivity by nebyly uskutečnitelné bez Vaší všestranné podpory. Přesto se nepochybně shodneme v tom, že právě on, profesor Ján Hudák, byl skutečným hybatelem a iniciátorem.

Odchod profesora Hudáka tak pociťujeme i my jako nečekanou a velkou ztrátu. Je jisté, že jeho přesah byl mnohem širší. Vydobyl si úctyhodné renomé v mezinárodní vědecké komunitě. Jakkoliv po něm zůstává nezacelitelná mezera, tak na druhé straně vychoval řadu vynikajících studentů. Jimi bude i jeho tvůrčí přínos ještě dlouho přetrvávat.

Přijměte, prosím, vážené kolegyně a kolegové, vážené studentky a studenti Katedry fyziologie rostlin Univerzity Komenského v Bratislavě, tyto řádky jako výraz i naší hluboké soustrasti.Jménem české společnosti experimentální biologie rostlin

Lubomír NátrJménem Katedry experimentální biologie rostlin

Jana Albrechtová


 Parte

 Životopis

 Ćlánek v Živě: Chloroplasty – zelené organely