AKTUALITY
Pozvánka na seminář katedry, 26.5.2009
6.5.2007
Zveme Vás na seminář pořádaný k 75. narozeninám prof. Lubomíra Nátra: "Zabezpečení produktů fotosyntézy ve formě potravin a energie v 21. století - FOTOSYNTÉZA PŘED ROKEM 2009 A PO NĚM". Profesor Nátr (www.natr.cz) se významně podílel mnoho desetiletí na rozvoji experimentální biologie rostlin v celonárodním i mezinárodním měřítku, v současnosti je předsedou České společnosti experimentální biologie rostlin.
Seminář je pořádán pod záštitou Katedry fyziologie rostlin, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ČSEBR.
Program je ke stahnuti na : http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/anatomie/LS2009/natr.html
Prosím, šiřte mezi kolegy a na svém pracovišti.Jana Albrechtová

Vedoucí Katedry fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze http://kfrserver.natur.cuni.cz/

Místopředsedkyně České společnosti experimentální biologie rostlin http://www.csebr.cz/.